Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

find-balance
2599 9f05
find-balance
Ludzi zrażam do siebie bo milczę.
Reposted fromtereseek tereseek viawishyouwerehere wishyouwerehere

July 06 2015

find-balance
5977 6cc8
Reposted fromxalchemic xalchemic viaRozaa Rozaa
find-balance
7566 c584
Reposted fromministerium ministerium viabesen besen
find-balance
find-balance
Chcesz mieć coś na całe życie – zrób sobie tatuaż, bo z miłością różnie bywa.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viakarna karna

July 05 2015

find-balance
2450 4374 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajoder joder
find-balance
4938 0966
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialittlemouse littlemouse
find-balance
5976 6d92
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaDjana Djana

July 04 2015

find-balance
Mam cię na tyle w dupie, by odpisywać pojedynczymi wyrazami, bez kropek, przecinków i polskich znaków. Chuju.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viamichasiaa michasiaa
find-balance
find-balance
find-balance
3629 275c 500
Reposted fromfoods foods viaanybreath anybreath
find-balance
Gaylord Ho "We Two"
Reposted fromzelka zelka viamarianna marianna

July 03 2015

find-balance
find-balance
3757 5d0d
Reposted fromretaliate retaliate viapamieciodlegle pamieciodlegle
find-balance
Reposted frominde inde
find-balance
7959 99fd
Reposted fromtaSowa taSowa viasecalecornutuum secalecornutuum
find-balance
Gołębie mają na imię Bartki i nie mają czasu na facebooki.
Reposted fromatramentovva atramentovva viamaardhund maardhund

July 01 2015

find-balance

819/2015

Przypadek - Jonasz Kofta

Największym artystą 
Jest przypadek 
Gdy rzeczywistość 
Bije cię w zadek 
Nim wyobraźnia się w formę 
Przyoblecze 
Widzisz wyraźnie 
Jak mało wiesz człowiecze 
Fakt taki stworzy 
Nie dzieło czy eksponat 
Bo sztuka może 
Psu wypaść spod ogona 
Gdy biorą w łeb 
Teorie twe najrzadsze 
Nie wściekaj się 
Że życie jest bogatsze 
Zarozumialcze 
Najprostszą dam ci radę: 
Największym artystą 
Codziennym artystą 
Złośliwym artystą 
Jest przypadek

Ktoś rozlał atrament 
To bukiet czarnych róż 
Ta na suficie plama 
To mapa ciepłych mórz 
Na pianę piwa 
Opada gradem 
Kwiat z kasztanowca 
Koło budki 
Wielkim artystą jest przypadek 
Człowiek artystą jest malutkim

Twoje paletko zrudziałe 
W jesień tak późny las 
Za oknem tańczy gałąź 
Wachlarz dalekich gwiazd 
Twoja dziewczyna 
Ma usta blade 
Jak Primavera 
Boticellego 
Wielkim artystą jest przypadek 
Każe prawdziwym powstać piegom

Zarozumialcze 
Najprostszą dam ci radę: 
Największym artystą 
Codziennym artystą 
Złośliwym artystą 
Jest przypadek

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl