Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

find-balance

819/2015

Przypadek - Jonasz Kofta

Największym artystą 
Jest przypadek 
Gdy rzeczywistość 
Bije cię w zadek 
Nim wyobraźnia się w formę 
Przyoblecze 
Widzisz wyraźnie 
Jak mało wiesz człowiecze 
Fakt taki stworzy 
Nie dzieło czy eksponat 
Bo sztuka może 
Psu wypaść spod ogona 
Gdy biorą w łeb 
Teorie twe najrzadsze 
Nie wściekaj się 
Że życie jest bogatsze 
Zarozumialcze 
Najprostszą dam ci radę: 
Największym artystą 
Codziennym artystą 
Złośliwym artystą 
Jest przypadek

Ktoś rozlał atrament 
To bukiet czarnych róż 
Ta na suficie plama 
To mapa ciepłych mórz 
Na pianę piwa 
Opada gradem 
Kwiat z kasztanowca 
Koło budki 
Wielkim artystą jest przypadek 
Człowiek artystą jest malutkim

Twoje paletko zrudziałe 
W jesień tak późny las 
Za oknem tańczy gałąź 
Wachlarz dalekich gwiazd 
Twoja dziewczyna 
Ma usta blade 
Jak Primavera 
Boticellego 
Wielkim artystą jest przypadek 
Każe prawdziwym powstać piegom

Zarozumialcze 
Najprostszą dam ci radę: 
Największym artystą 
Codziennym artystą 
Złośliwym artystą 
Jest przypadek

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid
find-balance
5348 5b63
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz

June 30 2015

find-balance
find-balance
Bo zaczyna się tęsknić jak ta osoba jeszcze jest obok, ale ty wiesz ze za chwile, za moment już jej nie będzie.  Że odwrócisz się i będziesz musiała iść, choć wolałabyś, ponad wszystko, nie musieć.  Zostać i nie robić nic. Po prostu być w pobliżu. 
— 212
find-balance
preferuję znajomości przesycone przyjacielskimi obelgami niż nadmierną słodkością
Reposted fromcorin corin viaAinsworthCass AinsworthCass

June 29 2015

find-balance

Tiny dragon discovered in Indonesia - Draco volans, or the Flying Dragon

find-balance
find-balance
find-balance
find-balance
1127 0dfd 500
Reposted fromrol rol viajethra jethra
find-balance
3458 a528 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viajethra jethra
find-balance
4721 ab7e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajethra jethra
7136 4db2
find-balance
6190 8784 500
On the bus, saturday night [collage by Alexey Kondakov]
Reposted frombobekzmuminkow bobekzmuminkow

June 28 2015

find-balance
Już cztery razy przestałem Cię kochać i zacząłem na nowo
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted frompassionative passionative viasopociak sopociak

June 27 2015

find-balance
2246 921f
Reposted fromtaSowa taSowa

June 25 2015

7439 8556
find-balance
6186 30b2
pewnego dnia :)
Reposted fromIriss Iriss viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
find-balance
find-balance
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl